Den moderna utvecklingen inom urologiska operationer

Urologins historia går långt tillbaka, men det är först på senare år som teknik och metoder har genomgått radikala förändringar. Traditionella urologiska ingrepp utfördes genom öppen kirurgi, vilket innebar större snitt och längre återhämtningstid. Under 1990-talet började laparoskopisk kirurgi, också […]